Aanvraagformulier regionaal

Het bestuur van het DeltaPORT Donatiefonds vergadert vier keer per jaar.
Voordat u verdergaat met uw aanvraag, vragen wij u eerst de criteria goed door te nemen.
Mist u stukken of heeft u vragen over het invullen van het aanvraagformulier, stuur dan een e-mail naar info@deltaportdonatiefonds.nl