Aanvraagformulier regionaal

Het bestuur van het DeltaPORT Donatiefonds vergadert vier keer per jaar.
Voordat u verdergaat met uw aanvraag, vragen wij u eerst de criteria goed door te nemen.