Alle bestuursactiviteiten zijn op vrijwillige basis en worden niet beloond.

Wie zitten er in het bestuur?

Dhr. W. Groenendijk voorzitter, Managing Director Gate terminal
Dhr. F. van Oosten  lid, burgemeester Nissewaard
Dhr. T.J. Haan lid,  burgemeester Maassluis
Dhr. G.A. Peekstok penningmeester, Marketing & Communicatiemanager Regio Rotterdam-Rijnmond Nederlands Loodswezen B.V.
Dhr. J.C. Eijkels secretaris, Manager Communications & Public Affairs,  
BP Raffinaderij Rotterdam
Mw. J.G.H. de Witte lid, burgemeester Albrandswaard
Dhr. A. Bakker lid, Alexander Bakker Public Relations B.V.
   
Raad van Advies:
Vacature COO Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Vacature voorzitter Deltalinqs

Ambtelijk secretaris van het bestuur:
Dhr. B.D.M. Janssen
Mw. M. P. Verhagen (plv.)

Secretariële werkzaamheden worden tegen een passende vergoeding uitgevoerd door het bureau van Deltalinqs

Secretariaat:
info@deltaportdonatiefonds.nl

Data regionaal bestuursvergaderingen 2020
24 februari
21 april
15 juli
15 oktober