Alle bestuursactiviteiten zijn op vrijwillige basis en worden niet beloond.

Wie zitten er in het bestuur?

Dhr. W. Groenendijk voorzitter, Managing Director Gate terminal
Dhr. F. van Oosten  lid, burgemeester Nissewaard
Mw. A.M.M. Jetten lid, burgemeester Vlaardingen
Dhr. G.A. Peekstok penningmeester, Marketing & Communicatiemanager Regio Rotterdam-Rijnmond Nederlands Loodswezen B.V.
Dhr. J.C. Eijkels secretaris, Manager Communications & Public Affairs,  
BP Raffinaderij Rotterdam
Dhr. H.C. Wagner lid, burgemeester Albrandswaard
Dhr. A. Bakker lid, Alexander Bakker Public Relations B.V.
   
Raad van Advies:
Dhr. R. Paul COO Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Dhr. S.W.A. Lak voorzitter Deltalinqs

Ambtelijk secretaris van het bestuur:

Dhr. B.D.M. Janssen
Mw. M. Langbroek (Plv)

Secretariële werkzaamheden worden tegen een passende vergoeding uitgevoerd door het bureau van Deltalinqs
Secretariaat:

Mw. M.G. van Sintmaartensdijk

Data regionaal bestuursvergaderingen 2019
5 februari

23 april

9 juli

15 oktober