Alle bestuursactiviteiten zijn op vrijwillige basis en worden niet beloond.

Wie zitten er in het bestuur?

Dhr. D.A. van Doorn voorzitter
Dhr. G. Veldhuijzen lid, waarnemend burgemeester Nissewaard
Mw. A.M.M. Jetten lid, burgemeester Vlaardingen
Dhr. B.W. Verhoef penningmeester, directeur Rotterdam Short Sea Terminals B.V.
Dhr. J.C. Eijkels secretaris, Manager Communications & Public Affairs,  
BP Raffinaderij Rotterdam
Dhr. H.C. Wagner lid, burgemeester Albrandswaard
Dhr. A. Bakker lid, Alexander Bakker Public Relations B.V.
   
Raad van Advies:
Dhr. R. Paul COO Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Dhr. S.W.A. Lak voorzitter Deltalinqs

Ambtelijk secretaris van het bestuur:

Dhr. B.D.M. Janssen
Mw. M. Langbroek (Plv)

Secretariële werkzaamheden worden tegen een passende vergoeding uitgevoerd door het bureau van Deltalinqs
Secretariaat:

Mw. M.G. van Sintmaartensdijk

Data regionaal bestuursvergaderingen 2018
6 februari

17 april

10 juli

30 oktober