Globaal overzicht van 2019 toegekende donaties, begunstigde instanties en doel van de schenkingen:

Begunstigde instantie Doel schenking / betreft bijdrage aan:

Donaties 1e kwartaal 2019