Aanvragen

Regionale projecten
Aanvragen voor steunverlening voor regionale projecten kunnen via het webformulier ingediend worden.

Lokale projecten
Het verzoek voor een donatie voor een lokaal project moet worden ingediend bij de secretaris van een lokale adviescommissie. Zij treden op als brievenbus, beoordelen en handelen de aanvragen af. U kunt hiervoor dit webformulier gebruiken.

Het verzoek moet duidelijk onderbouwd en goed gedocumenteerd zijn en vergezeld gaan van:

  • Een beschrijving van het doel/project waaruit opgemaakt kan worden dat het aan de criteria voldoet,
  • Een overzicht van de financiële positie van de aanvrager, In het verzoek dient een indicatie te worden gegeven van het aantal personen aan wie de donatie ten goede komt (het bereik).
  • In het verzoek dient tevens een indicatie te worden gegeven van de mate van zelfwerkzaamheid van de aanvragende organisatie bij de realisatie van het doel/project. Hierbij is naast de daadwerkelijke uitvoering van werkzaamheden tevens fondsenwerving, organisatie van sponsoracties en dergelijke inbegrepen.
  • Een begroting van het doel/project met overzicht van andere subsidie/sponsor bijdragen,
  • Naam, adres, rekeningnummer met tenaamstelling van de aanvrager.