COMMISSARIS VAN DE KONING IN ZUID-HOLLAND, DE HEER JAAP SMIT

OPENT DE ROLF ROUTE.IN ALBRANDSWAARD

Zaterdag 2 juni a.s is het dan zover!

Vanaf die dag kunnen alle inwoners van het eiland West-IJsselmonde en daarbuiten kennismaken met de “Rolf Route”.

Een historische en schitterende route, die de ontstaansgeschiedenis van met name de dorpen en polders van West IJsselmonde vertelt aan de hand van o.a. informatieborden met QR codes op een zestiental geschiedkundig interessante plekken langs de route. Deelnemers krijgen tevens een begeleidend boekje en uitvoerige route beschrijving uitgereikt bij één van de startpunten.

De route is bestemd voor zowel fietsers als wandelaars en heeft een lengte van 30 km. U kunt overal in- en uitstappen op de route.

Het geheel vormt mede een opstap naar de Musical Rolf die in 2019 opgevoerd gaat worden en waarin vele, in de route opgenomen culturele- en oudheidkundige plekken, in het geheel een prominente rol zullen krijgen.

De officiële opening zelf vindt plaats op 2 juni a.s. rond 11.30 uur bij Restaurant Abel Tasman, Albrandswaardsedijk 160 te Poortugaal (grote parkeerplaats)                    

Dit alles is mogelijk gemaakt door o.a. het DeltaPort donatiefonds, de gemeente Albrandswaard, de Provincie Zuid-Holland en diverse andere instellingen, alsmede de plaatselijke middenstand, horeca en vele vrijwilligers.

Het programma ziet er globaal als volgt uit:
10.30 – 11.00 uur   Inloop
11.00 – 11.05 uur   Welkomstwoord door de voorzitter van stichting Rolf, Erwin de Jongh.
11.05 – 11.10 uur    Openingswoord door de Burgemeester van Albrandswaard, Hans Wagner
11.10 – 11.15 uur     Historische context door Stadsarchivaris van Rotterdam, Jantje Steenhuis.
11.15 – 11.25 uur    Muzikale intermezzo door acteurs van de musical Rolf
11.25 – 11.35 uur    Officiële openingshandeling door de CvdK , Jaap Smit
11.35 – 11.40 uur    Dankwoord
11.40 – 12.10 uur    Slot

Naast alle genodigden, zijn uiteraard ook belangstellende inwoners van Albrandswaard en West-IJsselmonde van harte welkom bij deze heugelijke gebeurtenis. Na afloop van de officiële opening kan men dan tevens bij de leden van de Stichting Rolf informatie inwinnen over de route.

De Stichting hoopt dat vele ouderen en kinderen deze zomer gebruik zullen gaan maken van deze unieke recreatieve mogelijkheid om op een speelse wijze kennis te nemen van de ontstaansgeschiedenis van dit gedeelte van IJsselmonde. Tevens wil men van deze gelegenheid gebruik maken om alle eerder genoemde medewerkers, gemeentelijke- en overheidsinstellingen instellingen, bedrijven en particulieren te danken voor hun medewerking in deze zonder welke dit nooit tot stand was gekomen.

Aftrap Wereldkleed Voor Vrede

Mei 2018

Op 20 maart tijdens de afsluiting van The Day of Happiness is op het Lyceum Schravenlant de aftrap gegeven van ons Wereldkleed voor Vrede.

Op die dag hebben leerlingen van klas 3 een zoektocht gemaakt naar meer Geluk en minder Racisme en Discriminatie. Zij hebben in totaal 7 geloofsgebouwen in Schiedam bezocht en daarover een presentatie gemaakt.

Een mooie dag was het, waarin gezocht werd naar een stukje vrede. Maria Snoek vertelde de leerlingen via een video boodschap, dat de kern van alle religies LIEFDE is en liefde hebben we nodig om vrede te bereiken. De leerlingen luisterden aandachtig. We vonden, dat deze dag een ideaal moment was om de aftrap voor ons Wereldkleed voor Vrede te geven. Karin de Vries, docent op het Lyceum Schravenlant, plakte de 1e dop op het gele paneel (zie bijgaande foto). Het begin is er.

We gaan met elkaar alle panelen met het thema vrede bewerken, waarbij de kleuren van de regenboog centraal staan als symbool van het gegeven dat iedereen gelijkwaardig is. Op het Lyceum Schravenlant worden het lichtblauwe en gele paneel bewerkt; op basisschool De Taaltuin starten we op 10 april met het paarse en groene paneel.

In de Grote Kerk wordt na de viering op zondag 27 mei een begin gemaakt met het rode paneel, waarop we een vredesduif af gaan beelden; zondag 3 juni is het de beurt aan de Dorpskerk. Vanwege onze vakanties schuiven we voor een workshop werken aan ons Wereldkleed in de Ark door naar de maand juli. Zodra het rode paneel klaar is nemen we een nieuw paneel ter hand.

Het maken van een wereldkleed voor vrede wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Schiedam, Het fonds Schiedam Vlaardingen, alsmede het Haella fonds, afd. Schiedam van het DeltaPORT Donatiefonds.

DeltaPORT Donatiefonds ondersteunt  historische fietsroute IJsselmonde

Mei 2018

Het Deltaport Donatiefonds maakt met een forse financiële bijdrage de totstandkoming van een fietsroute langs belangrijke cultuurhistorische plekken op het eiland IJsselmonde mogelijk. De bijdrage van het fonds gaat ook worden besteed aan het maken van een lespakket voor scholieren.

De fietsroute en het lespakket zijn een initiatief van de stichting Rolf. Die presenteert begin volgend jaar ook de musical Rolf de Musical: ‘Rolf en de strijd om het graafschap Holland’, een musical over de strijd tegen het water. De stichting vindt het belangrijk dat de inwoners van IJsselmonde, van Ridderkerk tot Hoogvliet, kennis hebben én zich bezig houden met het culturele erfgoed en de geschiedenis van het eiland.

Met het DeltaPORT Donatiefonds tonen bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied en het Havenbedrijf Rotterdam hun maatschappelijke betrokkenheid. Het fonds verstrekt geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van welzijn, cultuur, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied.

Het DeltaPORT Donatiefonds kent via haar plaatselijke adviescommissies regelmatig kleine bedragen toe. Per kwartaal worden door het fondsbestuur bovenlokale donaties toegekend. Jaarlijks worden ook enkele grotere, regionale projecten ondersteund.

Donaties
Recent heeft het DeltaPORT Donatiefonds ook financiële bijdragen toegekend aan karateschool Mu-Chin in Rockanje voor het mede mogelijk maken van weerbaarheidstraining voor jongeren. Ook is er steun voor de stichting Jazz aan de Waterweg voor de organisatie van het Jazzfestival op 30 juni in Vlaardingen. Tevens is een donatie toegekend aan het project ‘maritieme ambachten op een voetstuk’ van het Maritiem Museum Rotterdam.

De lokale adviescommissie van het DeltaPORT Donatiefonds hebben de afgelopen weken bijdragen toegekend aan onder meer de Voetbalvereniging Oude Maas in Albrandswaard voor de open sportdag, de Stichting KijkopWelzijn in Barendrecht voor de vakantieweek voor jongeren, de vereniging Rotterdams Barokensemble voor het voorjaarsconcert in Delfshaven, tennisvereniging Deuce Again in Feijenoord voor het toegankelijk maken van de accommodatie, korfbalvereniging Nikantes in Hoogvliet voor de aanschaf van een mascottepak, de stichting Zuid-Hollandse Eilanden Tour in Spijkenisse voor toertochten op Voorne-Putten en de stichting Brandweeroldtimer in Oostvoorne als bijdrage voor de aanschaf en restauratie van de eerste brandweerauto (1934) van Oostvoorne.

Bijdrage voor de Kameleon sportieve basisschool, herinrichting van het schoolplein

Maart 2018

Een bijdrage voor de realisatie van de Vogelnest schommel. Deze staat op de openbare speelplaats gelegen in de aandachtswijk Carnisse in Charlios  Er is actief gewerkt door Adrie Notenboom, docent van osbs De Kameleon en initiatiefnemer van dit project. Op aanraden van de gebiedsnetwerker een handtekeningen actie begonnen in de buurt. De handtekeningen zijn op maandag 19 maart tijdens de gebiedscommissievergadering, in handen van de voorzitter Ronald Tol overhandigd.

Er wordt door diverse partijen gesponsord en daar is DeltaPORT Donatiefonds, afdeling Charlois  er een van om zich in te zetten voor de herinrichting van het schoolplein tot ontmoetingsplein te maken.

Steuntje in de rug voor de Seniorenbridge Spartaan

Maart 2018

Afgelopen vrijdagavond was het weer zo voor de Gerard Goverde bridgedrive. Een gezellige bijeenkomst. 

We bridgen in 2 lijnen. We spelen elke maandagmiddag 6 rondes van 4 spellen. We maken gebruik van bridgemates. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Ook als u geen partner heeft kunnen we misschien bemiddelen. Het is mogelijk kosteloos een paar keer mee te spelen om te kijken of u het leuk vindt bij ons. Neem dan contact met ons op !!! Nivo is niet van belang. Gezelligheid staat voorop, Individueel bijspijkeren bestaat tot de mogelijkheid. Mede mogelijk gemaakt door DeltaPORT Donatiefonds, afdeling Charlois.

Alle ontvangers van donatie bijeen

Het is een traditie geworden: de PR-bijeenkomst met ontvangers van donaties, het bestuur van het DeltaPORT Donatiefonds (DPD) en de lokale DPD-commissies in het afgelopen jaar.

Het aanvragen, ontvangen en besteden van donaties voor sport, cultuur en welzijn in en om de Rotterdamse haven vormde de basis van een levendige discussie in Kantine Walhalla op Katendrecht. Het trio Jazz aan de Waterweg zorgde voor de muzikale omlijsting.

Marlies Langbroek, omgevingsmanager bij het Havenbedrijf Rotterdam en bestuurslid van het DPD, introduceerde de nieuwste film over de Rotterdamse haven. ‘De film geeft een dynamisch overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar. Energietransitie, innovatie en digitalisering spelen een steeds grotere rol. Dit past bij de ambitie om de slimste haven ter wereld te zijn die in 2050 klimaatneutraal is.’

Vanuit de ruim zeventig deelnemende bedrijven gaf DPD-bestuurslid en communicatiemanager Carlo Eijkels van BP een korte toelichting over het belang van het fonds. “Samen optrekken en de balans vinden tussen wonen en werken”, haalde Eijkels aan. “Met ruim 700 collega’s en veelal wonend in de directe omgeving van de raffinaderij is het belangrijk dat de kwaliteit van wonen wordt ondersteund door prachtige evenementen op het gebied van Sport, Cultuur, Welzijn en Recreatie. En het DPD speelt daarbij een belangrijke rol. Dat doen we graag!”

Alle bedrijven uit de Rotterdamse haven kunnen zich aansluiten bij het DeltaPORT Donatiefonds. Meer informatie: www.deltaportdonatiefonds.nl, voor een sfeerimpressie van de PR-bijeenkomst zie Facebook.

DeltaPORT Donatiefonds helpt restauratie molen De Hoop 

Het DeltaPORT Donatiefonds heeft met een forse financiële bijdrage het ‘maalvaardig’ maken van molen De Hoop in Abbenbroek dichterbij gebracht. Met het geld van het donatiefonds hoopt stichting Molenbehoud Nissewaard molen De Hoop volgend voorjaar weer in bedrijf te hebben.

Molen De Hoop dateert uit 1842 en tot 1947 is er op windkracht graan gemalen. Daarna is nog jarenlang de krachtstroom werkende hamermolen gebruikt. In 1974 is de toen vervallen molen aangekocht door de toenmalige gemeente Abbenbroek en de familie Zandijk, om enkele jaren later te worden gerestaureerd.

Om De Hoop weer ‘maalvaardig’ te maken moeten enkele bouwkundige aanpassingen worden uitgevoerd en moet het nodige aan ‘molenaarswerk’ worden verricht.

Met het DeltaPORT Donatiefonds tonen bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied en het Havenbedrijf Rotterdam hun maatschappelijke betrokkenheid. Het fonds verstrekt geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van welzijn, cultuur, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied.

Het DeltaPORT Donatiefonds kent via haar plaatselijke adviescommissies regelmatig kleine bedragen toe. Per kwartaal worden door het fondsbestuur bovenlokale donaties toegekend. Jaarlijks worden ook enkele  grotere, regionale projecten ondersteund.

Donaties

Recent heeft het DeltaPORT Donatiefonds ook financiële bijdragen toegekend aan de organisatie van de Ronde van Katendrecht. Tijdens deze ronde en het bijbehorende programma op zaterdag 26 en zondag 27 mei zullen de naam en het beeldmerk van het DeltaPORT Donatiefonds terugkeren op de rugnummers en de jurywagen.

Ook is een donatie toegekend aan de organisatie van het Historisch Stadsspektakel waarmee op 15 en 16 juni de Slag bij Vlaardingen wordt herdacht. Een bijdrage is er ook voor de wielerronde in Albrandwaard op 20 juni, voor activiteiten in Schiedam in het kader van de Operadagen Rotterdam (18-27 mei), voor de stichting Move voor een buddyproject voor kinderen uit minder bedeelde wijken en studenten, voor Circus Rotjeknor voor een bijzondere voorstelling en voor de stichting Klassiek in Rhoon voor een reeks concerten in de hervormde kerk.

De lokale adviescommissies hebben de afgelopen weken donaties toegekend aan onder meer Bridgeclub Albrandswaard voor een bridgecursus voor ouderen, Harmonievereniging Barendrecht voor de aankleding van de juniorslaggroep, Tafeltennisvereniging Bernisse voor ledenwerfactiviteiten, voetbalvereniging Vierpolders voor de aanschaf van doelen, de stichting Confro in Charlois voor theater in de wijk, wijkplatform Delfshaven-Zuid voor de rijdende theetuin, Ster op Zuid in Feijenoord voor openluchttheater in de Afrikaanderwijk, Hockey Club Voorne in Hellevoetsluis voor de aanschaf van speelvoorzieningen, koor Together in Hoek van Holland als bijdrage voor het jubileumconcert, voetbalvereniging Meeuwenplaat in Hoogvliet voor de aanschaf van vier pupillendoelen, muziekvereniging De Maassluise Harmonie als bijdrage voor het jubileumconcert, scouting Rozenburg voor de aanschaf van reddingvesten, buurthuis De Poort in Schiedam voor een cultureel programma, EHBO-vereniging Spijkenisse voor de aanschaf van een reanimatiepop, zanggroep Ratatouille in Vlaardingen voor de organisatie van een concertreeks en vogelvereniging De Siervogel in Westvoorne als bijdrage voor het prijzenpakket voor een vogeltentoonstelling.