WILLEM WISSING STEDEBOUWKUNDIGE (1920-2008)

Maart 2011

Stedebouwkundige Willem Wissing neemt in de naoorlogse ontwikkeling van onze ruimtelijke omgeving een vooraanstaande plaats in. Wissing die in 1948 in Delft afstudeerde als architect had aanvankelijk vooral interesse in de volkshuisvesting, maar zijn leermeester Willem van Tijen herkende in hem een groot stedenbouwkundig talent. In dienst van Van Tijen werkte Wissing aan uitbreidings- en structuurplannen voor Rotterdam, Vlaardingen en Velsen, waardoor hij zich al vroeg in zijn carriëre in de stedenbouwkunde bekwaamde.

Het bureau dat Wissing in 1955 oprichtte, had zowel een bouwkundige als een stedenbouwkundige afdeling. Als architect richtte hij zich op volkshuisvesting en ontwikkelde diverse gestandaardiseerde woningplattegronden. In de loop van de jaren zestig verlegde Wissing zijn aandacht naar stedenbouw en ruimtelijke ordening. Als architect richtte hij zich op volkshuisvesting en ontwikkelde diverse gestandaardiseerde woningplattegronden. In de loop van de jaren zestig verlegde Wissing zijn aandacht naar stedenbouw en ruimtelijkeordening; hij ontwierp uitbreidingswijken en maakte structuurplannen voor stads- en streekgewesten. Bovendien werd hij de vaste adviseur van veel gemeenten. Deze publicatie geeft een volledige beschrijving van Wissings oeuvre en plaatst deze in de context van de wederopbouw en de naoorlogse ruimtelijke ordening van Nederland.

Foto