NIEUW BESTUURSLID DELTAPORT DONATIEFONDS

April 2011

Met burgemeester Harald Bergmann van Albrandswaard (3de van rechts op foto) is het bestuur van het DeltaPORT Donatiefonds weer compleet. Algemeen-directeur Melt de Haas van Arkema Holland Holding (3de van links) is benoemd tot secretaris van het bestuur. Met het fonds, waarin Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam participeren, onderstreept het haven- en industriële bedrijfsleven haar maatschappelijke betrokkenheid: door het verstrekken van geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk welke actief zijn op het gebied van welzijn, cultuur en sport in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied.

VLNR: Jacco van der Tak (plv Amb.secr., Havenbedrijf Rotterdam), Alexander Bakker (lid, Alexander Bakker Public Relations bv), Melt de Haas (secretaris, algemeen-directeur ARKEMA Holland Holding B.V.), Bas Janssen(Ambtelijk secretaris van het bestuur), Tjerk Bruinsma (lid, burgemeester Vlaardingen), Dick van Doorn (voorzitter), Harald Bergmann (lid, burgemeester Albrandswaard), Jan Broekhuis (lid, oud burgemeester Spijkenisse) en Cor Hoenders (penningmeester, directeur Rail Service Center Rotterdam B.V.)

Foto