BANIEREN VOOR GEMEENTEN RONDOM HAVEN- EN INDUSTRIEGEBIED

Oktober 2011

Fondsvoorzitter Dick van Doorn heeft de eerste banier van het DeltaPORT Donatiefonds aan burgemeester Harald Bergmann van de gemeente Albrandswaard overhandigd, het fonds van het havenbedrijfsleven (Deltalinqs) en Havenbedrijf Rotterdam NV stelt voor elke gemeente rondom de haven een banier ter beschikking voor in de ontvangsthal. Hiermee hoopt het fonds zijn bekendheid verder te vergroten.

Het DeltaPORT Donatiefonds verstrekt geldelijk bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van welzijn, cultuur en sport in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied. Het DeltaPORT Donatiefonds kan jaarlijks een bijdrage van € 310.000,– verdelen. Het fonds wordt gevoed door het Havenbedrijf Rotterdam en door de havenondernemersorganisatie Deltalinqs aangesloten bedrijven. Met het fonds onderstreept het haven- en industriële bedrijfsleven haar maatschappelijke betrokkenheid. Het DeltaPORT Donatiefonds is ondergebracht in een stichting, waarin het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs participeren. De donaties vanuit het fonds worden in (kleine) bedragen verdeeld over lokale projecten in de regio. Ook zijn er donaties voor enkele grotere regionale projecten.

 Foto