10Alle bestuursactiviteiten zijn op vrijwillige basis en worden niet beloond.

Wie zitten er in het bestuur?

Dhr. D.A. van Doorn voorzitter
Mw. M. Salet lid, burgemeester Spijkenisse
Dhr. A.B. Blase lid, plv. burgemeester Vlaardingen
Dhr. B.W. Verhoef penningmeester, directeur Rotterdam Short Sea Terminals B.V.
Dhr. F.M. de Haas secretaris, algemeen-directeur ARKEMA Holland Holding B.V.
Dhr. H.C. Wagner lid, burgemeester Albrandswaard
Dhr. A. Bakker lid, Alexander Bakker Public Relations B.V.
   
Raad van Advies:
Dhr. R. Paul COO Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Dhr. S.W.A. Lak voorzitter Deltalinqs

Ambtelijk secretaris van het bestuur:

Dhr. B.D.M. Janssen
Mw. M. Langbroek (Plv)

Secretariële werkzaamheden worden tegen een passende vergoeding uitgevoerd door het bureau van Deltalinqs
Secretariaat:

Mw. M.G. van Sintmaartensdijk

Data regionaal bestuursvergaderingen 2017
 
31 januari

10 april

10 juli

23 oktober